Raadhuisstraat 44 E 1016 DG Amsterdam Grachtengordel-West

Omschrijving

EEN OASE IN DE STAD

For English please scroll down.

Een oase van rust in hartje Amsterdam. Zo laat dit bijzondere loft appartement met enorm dakterras en uitzicht op de Westerkerk en Keizersgracht zich het beste omschrijven. Het appartement van 101 m2 en het dakterras van 89 m2 zijn beide bijna even groot. De grote leefruimte wordt dus vooral in de zomer verdubbeld en geeft de meest adembenemende vergezichten over heel Amsterdam.

Laat je verbazen en verrassen als je deze bovenste verdieping van het door stadsarchitect Caron ontworpen Art Nouveau pand uit 1897 betreedt. Ruimte, licht en creativiteit zijn woorden die als eerste in je opkomen.

Dakterras:

De originele brede houten trap in de living, leidt je naar het prachtige 89 m2 dakterras en maakt het daarmee onlosmakelijk deel van de leefruimte en heel gemakkelijk begaanbaar.

Het is het enige dakterras in de verre omtrek en is dus volledig vrijstaand en zonder inkijk. Het heeft een 360 view en uitzicht op alle oude kerken en torens van Amsterdam, Het Paleis, Magna Plaza, Soho House, Anne Frank Huis, de Westertoren -met haar gezellige gebeier- en met in de verte de Pontsteiger, voorbij varende cruiseschepen en de hoogbouw van de Zuid-as. Aan de achterzijde liggen de prachtig aangelegde tuinen van bedrijven zoals Amnesty International, Hendrick de Keyser en Karl Lagerfeld.

Het terras bestaat deels uit een hardhouten dek en heeft aansluitingen voor water en elektriciteit en daarmee de mogelijkheid om het sfeervol te verlichten, speakers aan te sluiten, planten te irrigeren, een waterval over de plantenkas te laten lopen en een douche in de buitenlucht te nemen.

Lange avonden in de late zomerzon, omringd door vogels en vlinders, weekenden waarin je de deur niet uit hoeft om te kunnen zonnen, even af te koelen onder de dak douche, lekker te lezen en luieren in een hangmat of met vrienden een spiesje op de barbecue te leggen. Dat alles terwijl het leven beneden je zijn gangetje gaat.

Aan weerskanten zijn ingebouwde plantenbakken met koperen beslag en aan de voorzijde is het dek verhoogd en geeft een luik toegang tot bergruimte voor bijvoorbeeld tuinmeubels en tuingereedschap.

Er is een glazen kas voor stekjes en bloempotten, waar water als een perpetuum mobile overheen kan lopen en dat voor afkoeling zorgt en een kalmerend, klaterend geluid geeft.

Loft:

Op de vierde en vijfde verdieping van dit gemeentelijk monument, verscholen naast een souvenirshop en helemaal bovenaan een statig Jugendstil trappenhuis, bevinden zich beide unieke ruimtes: waarvan één dus buiten en één binnen.

Onverwacht hoge plafonds met donker gebeitste balken, een prachtige vloer van Frans gestoomd eiken en muren waarvan de oude rode baksteentjes deels zijn blootgelegd, geven dit appartement onmiskenbaar een New York Style loft gevoel.

De eiken planken alterneren in drie verschillende breedtes, strekken zich uit over de volledige oppervlakte van de loft en zijn afkomstig uit oude treinwagons.

Een deel van de grote, ingebouwde wandkast is tot een vernuftige boekenkast gemaakt, die met een geheime deur de meterkast erachter aan het oog onttrekt.

De hoge openslaande ramen zijn voorzien van dubbel glas en laten de stadsgeluiden waar ze horen: buiten. Ook op bewolkte dagen is het appartement heerlijk licht en op zomerse dagen met de ramen open altijd verrassend koel.

De zon verwarmt op de koudere dagen het appartement op een natuurlijke manier. Op winterse avonden, geeft de open haard voldoende warmte om het hele appartement een aangename temperatuur te geven. Een plezierige bijkomstigheid in deze tijden van energieschaarste. Echter, mocht dat niet voldoende zijn, dan is er in iedere kamer centrale verwarming aanwezig.

’s Avonds gaat de zon onder achter de Westerkerk en creëert daarbij regelmatig de ‘Hollandsche luchten’, die we zo goed kennen van onze Oude Meesters.

Open Keuken:

De open keuken heeft over de hele breedte een spiegel, waarin de surrealistische, neogotische beelden van de tegenoverliggende voormalige levensverzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’ weerspiegeld worden. Ook tijdens het koken, hoef je je dus niet steeds om te draaien om het gesprek gaande te houden en is er altijd contact met familie en vrienden.

Aan weerskanten van het SMEG fornuis met afzuigkap, bevinden zich achter de wit glanzende deurtjes met drukmechanisme, een afwasmachine, wasmachine en voldoende kastruimte voor etenswaren. De brede houten planken erboven kunnen ook gebruikt worden voor het slim en decoratief opbergen van keuken- en kookbenodigdheden.

Slaapkamer en Badkamer:

De slaapkamer bevindt zich aan de achterzijde van de loft en kijkt uit op de eeuwenoude patriciërstuinen van de Herengracht. Als de zon ’s ochtends aan deze kant opkomt, is het gekwetter van vogels het enige wat je hoort.

Op een verhoging van geïmpregneerd terrazzo beton bevindt zich de open badkamer met douche en een handdoekradiator, waar je vanuit een antiek ligbad en zonder inkijk kunt genieten van het uitzicht op de stadse natuur met kastanjebomen en esdoorns.

Ook de wasbak is op maat gemaakt van geïmpregneerd terrazzo beton.

Geïnspireerd op de huizen van het Keniaanse eiland Lamu, zijn er nissen in de slaapkamer muur gemaakt.

Onder het vaste king size bed, bevinden zich vier compartimenten met schuifdeuren, die royale bergruimte geven. Datzelfde geldt ook voor de ingebouwde, hoge wandkasten.

Toilet:

Het toilet op zich is al een bezienswaardigheid. Niet alleen vanwege -opnieuw- de nissen, maar ook vanwege het glazen plafond wat daglicht doorlaat en uitzicht op de oude balken geeft. Zodra je het lichtknopje indrukt, gaat er een ventilator aan. Net als in het badkamer gedeelte, is ook deze vloer gegoten uit geïmpregneerd terrazzo beton en is de wasbak van hetzelfde materiaal.

Tweede slaapkamer:

Achterin het appartement, bevindt zich nog een kleine, tweede (voorheen kinder-) kamer, die ook dienst kan doen als logeerkamer of kantoor ruimte. De hoge, openslaande deuren met geluidsdichte, dubbele beglazing, bieden de mogelijkheid om naar voren te worden geplaatst om zodoende deze kamer met een vrij simpele ingreep te kunnen vergroten.

Op deze plek staat nu een hoge antieke Hongaarse ladekast, die een schat aan bergruimte geeft.

Buurt:

Zodra je de voordeur uitgaat, sta je middenin het kloppende hart van Amsterdam. Met Het Paleis op 3 minuten loopafstand, is Koningin Máxima soms je buurvrouw op links en is de ‘Oude Wester’ altijd je buurman op rechts. Meer centraal kan je niet wonen. Met één stap sta je in de Jordaan. Datzelfde geldt voor de 9 Straatjes. Gezellig genesteld tussen de Heren- en Prinsengracht, met direct uitzicht op de Keizersgracht, weet je je omringd door alle leuke winkels, cafés, restaurants en terrassen. Maar ook genoeg musea en galeries. Binnen twee minuten sta je in de Albert Heijn. Of je haalt je boodschappen op zaterdagen lekker op de Noordermarkt. Vanuit je raam, zie je op de Westermarkt talloze bussen en trams stoppen, die je brengen waar je wilt zijn. Binnen 5 minuten ben je op het Centraal Station. Hoewel thuis blijven in dit appartement ook een feest is.

Bijzonderheden:

– Loft met dakterras
– Eigen grond
– Gemeentelijk monument Art Nouveau 1897
– Woonoppervlakte 101 m2
– Dakterras 89 m2
– Servicekosten € 169 per maand, gezonde VVE.
– Oplevering kan gemeubileerd

AN OASIS IN THE CITY

An oasis of tranquillity right in the heart of historic Amsterdam. That’s how this very special loft apartment with its spacious roof terrace and view on the Westerkerk and Keizersgracht is best described. The loft is 101 m2 and the terrace is 89 m2, which makes it an extremely unique and rare find.

Amaze and surprise yourself when you enter the top floor of this Art Nouveau building from 1897, designed by city architect Caron. Space, light and creativity are words that first come to mind.

The large open plan living is especially in Summer, doubled with a roof terrace and boasts breathtaking views of Amsterdam’s historic buildings and canals.

Roof Terrace:

The original and wide wooden staircase in the living room, leads you to the beautiful 89 m2 roof terrace, making it easily accessible and an inseparable part of the living space.

It is the only roof terrace in the periphery and nosy neighbours are nowhere to be seen. It has a 360 degree view across the city with all of its old churches and towers, the Royal Palace, Magna Plaza, Soho House, Anne Frank House, the Westerkerk -with its lovely chimes- and with in the distance the Pontsteiger, passing cruise ships and the high-rise buildings of the Zuid As. In the back you see the beautiful landscaped gardens of companies like Amnesty International, Hendrick de Keyser and Karl Lagerfeld.

The terrace consists partly of a hardwood deck and has connections for water and electricity and has therefore the possibility to illuminate, connect speakers, irrigate plants, run a waterfall over the greenhouse and take an outdoor shower.

Especially in Summer, the house doubles in size. Long evenings in the late sun, surrounded by birds and butterflies, weekends when you don’t have to go anywhere to laze in the sun, to cool off under the roof shower, to listen to music or a podcast in your hammock or to enjoy a barbecue with friends. All while below you, life just passes by…

On either sides are built-in planters covered with copper and at the front the deck is raised and hides smart storage space for garden furniture and tools.

There is a glass greenhouse for cuttings and flower pots, over which water can run in perpetual motion, which cools and gives a calming sound.

The Loft:

On the fourth and fifth floors of this municipal monument, hidden next to a souvenir shop and at the very top of a stately Jugendstil stairwell, you’ll find both of those unique spaces: one outside and one inside.

Unexpectedly high ceilings with dark stained beams, a beautiful floor, made of French steamed oak and walls of which the old red bricks have been partly exposed, give this apartment an unmistakable ‘New York Style’ loft feeling.

The oak floor planks alternate in three different widths, covering the whole surface of the loft and have originally been sourced from old train carriages.

Part of the large, built-in wall cupboard is an ingenious bookcase, which hides the meter cupboard with a secret door.

The high windows are double glazed and leave the hustle and bustle of central Amsterdam where it belongs: outside. Even on cloudy days the apartment is wonderfully light and on a hot Summer’s day -with the windows open- it is always surprisingly cool.

The sun naturally heats the apartment on colder days. On winter evenings, the fireplace provides enough heat to keep the whole apartment at a comfortable temperature. A very pleasant side effect in these times of energy scarcity. However, if it is not enough, there is always the central heating in every room.

In the evening the sun sets behind the Westertoren, regularly creating the ‘Dutch skies’, which we all know so well from our Old Masters.

Open Plan Kitchen:

The open kitchen has a mirror across the entire width, in which the surreal, neo-Gothic animal statues of the opposite former life insurance company ‘De Utrecht’ are reflected. Even while cooking, you don’t have to turn around to keep the conversation going.

On either side of the SMEG cooker with extractor hood, behind the glossy white doors with push mechanism, there is a dishwasher, washing machine and enough cupboard space for groceries. The wide wooden shelves above the kitchen top can also be used for smart and decorative storage of kitchen and cooking utensils.

Bedroom and Bathroom:

The bedroom is located at the back of the loft and overlooks the ancient Patrician gardens of the Herengracht. When the sun rises on this side in the morning, all you hear is the chirping of birds.

On an elevation of impregnated terrazzo concrete you find the open bathroom with shower and towel radiator, where you can enjoy urban nature with its chestnut trees and maples, lying from an antique bath tub.

The washbasin is also tailor-made and from matching impregnated terrazzo concrete.

Inspired by the houses of the Kenyan island of Lamu, niches have been created in the bedroom wall.

Under the fixed king size bed, there are four compartments with sliding doors, which provide very welcome storage space. The same applies to the built-in, high wall cabinets.

Loo:

The loo is an attraction in itself. Not only because of -again- its niches, but also because of its glass ceiling, which lets in daylight and gives you a view of the old beams at the same time. As soon as you press the light button, a fan turns on. Just like in the bathroom, this floor has been casted from impregnated terrazzo concrete and the sink is made of the same material.

Second Bedroom:

At the back of the apartment, there is a small second (and formerly children’s) bedroom, which can also serve as a guest room or office space. The doors open both ways and are made with soundproof, double glazing. If you would wish so and with a reasonably ‘quick fix’, they could be placed forwards to enlarge this room.

A tall antique Hungarian chest of drawers now stands on this spot and provides a wealth of storage space.

On your doorstep:

As soon as you step out the front door, you are in the middle of the beating heart of Amsterdam. With the Royal Palace only a 3-minute walk away, Queen Máxima is sometimes your neighbour on the left and the ‘Old Wester’ with its exuberant imperial crown, your neighbour on the right. You simply can’t live more centrally. With one step you are in the Jordaan and the 9 Small Streets. Nestled between the Herengracht and Prinsengracht, with a direct view of the Keizersgracht, you are surrounded by all the cool shops, cafes, restaurants and terraces. Museums and galleries are everywhere. Within two minutes you are in Albert Heijn. Unless you go for your fresh produce to the Noordermarkt on a Saturday. From your window, you see buses and trams stopping on the Westermarkt, which will take you where you want to be. Within 5 minutes you are at the Central Station. Not that you have any reason to leave your house…

In short:

– Loft with Roof Terrace
– Free hold land
– Monument, built in 1897 Art Nouveau
– Livingspace 101 m2
– Roof Terrace 89 m2
– Service costs € 169 per month
– Can be delivered fully furnished

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Soort woonhuis
Appartement, bovenwoning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1897

Oppervlakten en inhoud

Wonen
101 m²
Gebouwgebonden Buitenruimte
89 m²
Inhoud
363 m³

Indeling

Aantal kamers
3 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers
1 badkamer
Badkamervoorzieningen
Douche, ligbad, wastafelmeubel
Aantal woonlagen
1

Energie

Verwarming
Cv ketel
Warm water
Cv ketel

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Amsterdam E 9963
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ASD03-E-9963

Buitenruimte

Tuin
Zonneterras

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren, parkeervergunningen
Bekijk alle kenmerken

Kaart

Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand