Aankoop

  • Vrijblijvend eerste gesprek over uw behoeftes, wensen en onze werkwijze
  • EfficiĆ«nte zoektocht naar het geschikte huis
  • Zorgen voor een goede positie bij bezichtigingen
  • Waardebepaling van het huis
  • Zo nodig inschakelen van specialisten zoals een bouwkundige
  • Lezen van alle relevante stukken over het huis (zoals eigendomsbewijs, milieufax, WOZ aanslag, bij een appartementsrecht de splitsingsakte en tekening, en overige stukken van de VVE)
  • Recherche bij gemeentelijke instanties (bestemmingsplannen, aanschrijvingen)
  • Voeren van onderhandelingen in overleg met u
  • Begeleiden van het opmaken en ondertekenen van de koopakte
  • Begeleiden van de daadwerkelijk levering en de daarbij horende voorinspectie